اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های madar shohar khodesh ye pa aroose – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.