دانلود آهنگ من که شدم عاشقت یار جان از مرتضی جعفرزاده

9

دانلود آهنگ من که شدم عاشقت یار جان از مرتضی جعفرزاده

خسته شدم ای صنم یار جان جام شرابم بده

محلی کرمانجی

دانلود آهنگ من که شدم عاشقت یار جان

            دانلود آهنگ من که شدم عاشقت یار جان

 

من که شدم عاشقت یار جان پس تو عذابم نده

خسته شدم ای صنم یار جان جام شرابم بده

خسته شدم ای صنم یار جان جام شرابم بده