اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های منتخب آهنگ لیلا لیلا لیلا لیلا رو بردن لیلا – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
خوش آمدید.