اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های مروارید دریا از داوود رستمی – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
خوش آمدید.