اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های دانلود اهنگ مروارید دریا از ناخدا حیدری – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
خوش آمدید.