اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های دانلود آهنگ گلی یا بلبلی یا برگ طوسی زهرا از علی براتی – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.

دانلود آهنگ گلی یا بلبلی یا برگ طوسی زهرا از علی براتی

دانلود آهنگ گلی یا بلبلی یا برگ طوسی زهرا

        دانلود آهنگ گلی یا بلبلی یا برگ طوسی زهرا                                                                                 

اهنگ کرمانجی غمگین

گلی یا بلبلی یا برگ طوسی زهرا

ندارم دختری یا نوعروسی زهرا

گلم نه بلبلم نه برگ طوسم زهرا