دانلود آهنگ لری “عروسی یا عزا” از داریوش اقا زاده

2019 07 22 22.02.03 225x300 - دانلود آهنگ لری "عروسی یا عزا" از داریوش اقا زاده

دانلود آهنگ لری “عروسی یا عزا” از داریوش اقا زاده

 

دوباره کارت دعوت دل مو بی کساوی

چه وابی که یه باره زدی ساز جدایی