دانلود آهنگ آدما سردن دروغن اون که میگفتن نبودن

402

دانلود آهنگ آدما سردن دروغن اون که میگفتن نبودن

images 300x160 - دانلود آهنگ آدما سردن دروغن اون که میگفتن نبودن

         دانلود آهنگ آدما سردن دروغن اون که میگفتن نبودن

————————————————————————–

دانلود آهنگ محلی غمگین

از هرکی که تو فکر کنی پشت پا خوردم رفیق

بند دلم به دست غم زنجیر و غصه زخم و تیغ