اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های دانلودآهنگ ما بچه زنجانیم در زندان – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
خوش آمدید.