اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های ترانه هامسی یالانیمیش تورکی – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
خوش آمدید.