اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های ترانه قاسم جوادی هامسی یالانیمس – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
خوش آمدید.