اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های بهرام واحدی شاد دونیام سن سن – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
خوش آمدید.