اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های اهنگ صالح جعفرزاده بی اعتمادم – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.