اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های اهنگ امشب زندونم صبح تیربارونم دردت به جونم – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
خوش آمدید.