اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های آهنگ محلی خدا کس بی کسونه خدا دلم و خونه – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
خوش آمدید.