اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

آهنگ اولماز اولماز از حسین عامری ۹۸ | حسین عامری کرمانجیضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.