اهنگ جدید ترکی ,آهنگ کرمانجی غمگین

بایگانی‌های چه زیاد شده فاصلمون سحر – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.