دانلود آهنگ “لری ولم کردی گریوسم ودینت” (لری غمگین)

97

دانلود آهنگلری ولم کردی گریوسم ودینت” #غمگین

Download new sad lori Music called Velam kardi gerisonam vadinet mp3

 

دانلود آهنگ "لری ولم کردی گریوسم ودینت"

        دانلود آهنگ “لری ولم کردی گریوسم ودینت”

آهنگ: لری غمگین | پخش : ضحی موزیک |  متن : موجود |

ولم کردی گریوسم ودینت

دل خینی وره وحسم ودینت