اهنگ جدید ترکی ,اهنگ کرمانجی

بایگانی‌های ترانه جدید یالاندی ابی از کنعان مهراب زاده – ضحی موزیک

همیشه از موسیقی میترسیدم ! زیرا نمیدانستم مرا به کجا میخواهد ببرد
لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.